BURMANIN TIETOKONE JA KOULUTUS OY – KUN PALVELUN LAATU, NOPEUS JA LUOTETTAVUUS RATKAISEVAT

TAKUU- JA TOIMITUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Takuu

Myymillämme tuotteilla on vain se takuu, jonka kunkin tuotteen valmistaja niille antaa eikä takuu kata mahdollisesti tarvittavia ohjelmistojen uudelleen asennuksia tai tietojen menettämistä.

Asiakas vastaa aina takuun piiriin kuulumattoman vian tutkimisesta ja mahdollisesta korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Valmistajien itse hoitamat takuuasiat

Osa valmistajista hoitaa takuuasiat itse tai on ulkoistanut niiden hoidon kolmannelle osapuolelle. Alla on lueteltu joukko tällaisia valmistajia ja niiden takuuhuollon (teknisen tuen) yhteystietoja/takuuvaihdon palautusosoitteita. Osalla valmistajista on myös muita valtuutettuja takuuhuoltoja.

Jos tässä esitetyt yhteystiedot eivät ole voimassa, silloin hyvä lähtökohta on www.valmistaja(tai takuunhoitaja).fi, tai jos se ei toimi www.valmistaja(tai takuunhoitaja).com (.com-sivusto on yleensä englanninkielinen). Ottaessasi yhteyttä tekniseen tukeen, pidä tuotteen sarjanumero käsillä, sillä sitä kysytään aina. Jos sinulla on kysyttävää ja olet ostanut tuotteesi meiltä, ota yhteyttä, vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin.

Huom.Valmistajien takuukäytännöt ja yhteystiedot ovat voimassa sitoumuksetta toistaiseksi, ja ne voivat muuttua milloin tahansa ilman, että saisimme tietoa asiasta. Huomaa myös, että 020-alkuiset puhelinnumerot ovat maksullisia palvelunumeroita, joihin liittyy palvelunumerokohtainen lisämaksu käytetyn puhelinliittymän (matkapuhelin- tai lankaliittymä, Skype jne.) mukaan.

Toimitusehdot

Myymiemme tavaroiden toimitusehdot

Tavarat katsotaan aina toimitetuiksi, kun ne on pakattu ja ovat noudettavissa varastostamme Tampereella.

Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy voi sovittaessa lähettää tavarat asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

Omistusoikeus

Kaupan kohde on Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:n omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.

Vaaranvastuu

Myymiemme tavaroiden vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tavaran luovutus tapahtuu. Luovutuksen katsotaan tapahtuneen:

  1. Noutokaupassa: kun asiakas ottaa tavarat hallintaansa. Jos luovutus myöhästyy asiakkaasta johtuvista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle siitä päivämäärästä lähtien, kun Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy on ollut valmis luovuttamaan tavaran ja on ilmoittanut tästä asiakkaalle, ja tarvittava aika tavaran täsmälliseen noutamiseen on umpeutunut.
  2. kuljetuskaupassa, kun Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy suorittaa tai järjestää kuljetuksen: kun asiakas ottaa tavarat hallintaansa. Jos luovutus myöhästyy asiakkaasta johtuvista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle siitä päivämäärästä lähtien, kun asiakas olisi voinut ottaa tavarat hallintaansa ilman asiakkaasta johtuvaa viivytystä.
  3. muulloin kuljetuskaupassa: kun tavarat on luovutettu rahdinkuljettajalle. Jos luovutus myöhästyy asiakkaasta johtuvista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle siitä päivämäärästä lähtien, kun tavarat olisi voitu luovuttaa rahdinkuljettajalle ilman asiakkaasta johtuvaa viivytystä.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:lle tavaran säilyttämisestä aiheutuvat kulut, kun tavaran luovutus viivästyy asiakkaasta johtuvista syistä.

Jos kuljetuskaupan yhteydessä toimitetaan kauppaan kuulumattomia tavaroita eikä Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy suorita kuljetusta, kauppaan kuulumattomien tavaroiden vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle kohdan 3 mukaan.

Jos kyse on kuljetuskaupasta, ja asiakas havaitsee tavarassa virheen tekemässään vastaanottotarkastuksessa ja muistuttaa siitä näiden toimitusehtojen kappaleessa Vastaanottotarkastuskerrotulla tavalla, Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy vastaa, ellei näissä toimitusehdoissa ole muuta mainittu:

Tavaran virheen korjaamisen sijaan Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy voi toimittaa tilalle toisen samanlaisen tavaran, tai ellei samanlaista tavaraa ole enää yleisesti saatavilla, alkuperäistä lähinnä vastaavan yleisesti saatavilla olevan tavaran.

Asiakas vastaa tavaran pakkaamisesta ja pakkauskustannuksista sekä siitä, että hän noudattaa tarkoin Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:ltä saamiaan pakkaus– ja muita ohjeita. Jos asiakas haluaa toimittaa tavaran Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:öön muulla kuin Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:n ehdottamalla tavalla, hän vastaa rahtikuluista.

Muut toimitusehdot

Kaikki ne asiakkaan ja Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:n väliset tavaran kuljetukset, joita ei ole mainittu näissä toimitusehdoissa tai joita Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy ei suorita, tapahtuvat asiakkaan laskuun ja vaaranvastuulla.

Asiakas vastaa aina siitä, että hänellä on varmuuskopio kaikesta tavaralle joko sähköisesti tai muuten tallennetusta tiedosta ennen tavaran toimittamista Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:öön. Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy ei korvaa asiakkaalle tietojen osittaisesta tai täydellisestä menettämisestä aiheutuvaa vahinkoa eikä Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:llä ole velvollisuutta palauttaa tietoja asiakkaan varmuuskopiolta.

Tavaroiden toimittamisesta Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:öön on sovittava aina etukäteen Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:n kanssa. Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy ei nouda tai lunasta tavaroita kuljetusyhtiöistä.

Vastaanottotarkastus

Vastaanottaessaan tuotteita asiakkaan on tarkastettava, että:

Jos tavarat ovat em. tavalla vähentyneet tai vahingoittuneet, asiakkaan on tehtävä tavaroita vastaanottaessaan kuljetusliikkeelle muistutus asiasta. Muistutuksen voi tehdä tekemällä esimerkiksi rahtikirjaan ennen sen kuittaamista vähentymistä/vahinkoa koskevan merkinnän. Jos vähentyminen/vahingoittuminen ei ole ulkoisesti havaittavissa, muistutus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa.

Jos vastaanottajana on kuluttajansuojalain mukainen kuluttaja, muistutus on tehtävä kohtuullisessa ajassa tavaran vastaanottamisesta.

Jos asiakkaan vaaranvastuu alkaa näiden toimitusehtojen kappaleen vaaranvastuu kohdan 2 tai 3 mukaan, muistutus on tehtävä myös Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:lle samojen aikamäärien kuluessa. Jos asiakkaan vaaranvastuu alkaa kohdan 3 mukaan, muistutus Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:lle on aiheellinen vain, jos tavaran virhe on syntynyt tavaran ollessa Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy:n vaaranvastuulla.

Voimassa olo

Nämä takuu– ja toimitusehdot ovat voimassa 12.10.2020 alkaen sitoumuksetta toistaiseksi.

Viimeksi muokattu: 13.10.2020.

© Burmanin Tietokone ja Koulutus OY/Burman's Computer and Education Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään/All rights reserved.

sivun alkuun

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Istuntoeväste ei käytössä. Sivusto avattu 402 688 kertaa 01.09.2007 lähtien.