Mobile DAISY Player 4.0
Pikaohje

Sisällys

Yleistä

Ohjelman asennus ja aktivointi

Kirjojen asentaminen

Yleiskatsaus Mobile DAISY Player -sovellukseen

Liikkuminen kirjanlukunäytössä

MP3 DAISYksi

Booksharen kirjojen purkaminen

Äänimerkintöjen tallentaminen

Puutteet ja tiedetyt ongelmat

Kysymykset/tuki

 


Yleistä

Mobile DAISY Player -sovelluksella voit lukea DAISY-kirjoja missä haluat. Tässä ohjeessa selostetaan Mobile DAISY Playerin perustoiminnot, jotta pääsisit käyttämään ohjelmaa mahdollisimman nopeasti.

Ohjelman asennus ja aktivointi

Mobile DAISY Playerin SISX-tiedoston asentaminen vastaa täysin minkä tahansa S60-ohjelman asentamista. Voit asentaa ohjelman joko Bluetoothin kautta tai Nokia PC Suitella.

Mobile DAISY Playerin käyttö edellyttää myös Mobile Speakin asentamista. Asennusjärjestyksellä ei ole väliä, mutta asentamalla Mobile Speakin ensin saat puhetukea Mobile DAISY Playerin asennuksessa. Lisätietoja Mobile Speakin asentamisesta ja aktivoimisesta saat sen käyttöohjeesta.

Asennuksen jälkeen ohjelmat on aktivoitava, jotta voisit käyttää niitä. Avaa Code Factory -kansiosta Daisy-soitin ja Asetukset-valikosta Tuotteen aktivointi. Valitse joko tekstiviesti- tai Internet-aktivointi sen mukaan, miten puhelimesi asetukset on määritetty ja millainen matkapuhelinliittymä sinulla on. Internet-aktivoinnissa sinun on ensin varmennettava puhelinnumerosi.

Aktivoituasi Mobile DAISY Playerin voit tarkistaa aktivoinnin tilan Asetukset-valikon Tietoja-kohdasta.

Kirjojen asentaminen

Ladataksesi kirjoja S60-laitteeseesi luo puhelimen muistiin tai muistikortille (yleensä asema E:) kansio nimeltä books ja kopioi kirjat sinne kukin omaan alikansioonsa. Olipa kirja sitten ladattu Internetistä tai toimitettu CD:llä, kopioi kaikki kirjan tiedostot kohdekansioon.

Huomaa, että books-kansion alikansioiden nimissä saa käyttää vain sellaisia ASCII-merkkejä, joissa ei ole aksentteja, ja jotka eivät ole muita erikoismerkkejä. Esimerkiksi kansionimet e:\books\eka kirjani, f:\books\Don Quixote ja c:\books\Le Petit Prince ovat kelvollisia, kun taas e:\books\Libro Español tai f:\books\Livre Français eivät kelpaa. Koska Mobile DAISY Player lukee kirjan nimen ja muut tiedot DAISY-tiedoista eikä kansionimestä, voit muuten käyttää parhaaksi katsomiasi kansionimiä.

Mobile DAISY Player 4.0 tukee DAISY 2.x ja 3.x -kirjoja (myös Bookshare.comin kirjat). Pyrimme tukemaan mahdollisimman monia DAISY-standardin muunnelmia, mutta kirjamuodot voivat vaihdella erittäin paljon käytetyn tuotantotyökalun mukaan. Jos tiedät kirjan, joka ei toimi Mobile DAISY Playerilla, ilmoita siitä meille, jotta voimme lisätä sille tuen seuraavassa päivityksessä.

Mobile DAISY Player 4.0 osaa myös muuttaa MP3-tiedostoja sisältäviä kansioita DAISY-kirjoiksi. Kopioi MP3-tiedostoja sisältävä kansio yllä kuvatulla tavalla books-kansion alikansioksi.

Yleiskatsaus Mobile DAISY Player -sovellukseen

Mobile DAISY Playerin näytöt on jaettu neljälle päävälilehdelle sekä kirjanlukunäytöksi. Kun käynnistät sovelluksen, sinulle näytetään tällä hetkellä laitteeseen asennettuina olevien kirjojen luettelo. Luettelossa näkyvät kirjan nimi ja kirjoittaja sen mukaan kuin ne ovat saatavilla. Pääset siirtymään välilehtien (Kirjat=em. kirjaluettelo, Sisältö, Kirjanmerkit ja Asetukset) oikealla ja vasemmalla nuolinäppäimellä. Sisältö- ja Kirjanmerkit-välilehdet ovat tyhjiä, kunnes kirja avataan.

Avataksesi kirjan valitse se luettelosta ala- ja ylänuolella ja paina Enter-näppäintä. Ensimmäiseen avautumiseen kuluva aika vaihtelee kirjan koon mukaan, mutta seuraavat avaukset ovat paljon nopeampia Mobile DAISY Playerin välimuistiominaisuuden ansiosta. Kun kirja on avattu, siirryt kirjanlukunäytölle. Jos olet lukenut kirjaa aiemmin, kirja avautuu kohdasta, johon edellisellä kerralla jäit.

Palataksesi välilehtinäyttöön paina oikeaa Valintanäppäintä (Takaisin), minkä jälkeen voit siirtyä välilehtien välillä, kuten edellä kerrottiin, oikealla ja vasemmalla nuolinäppäimellä. Palataksesi kirjanlukunäyttöön paina oikeaa Valintanäppäintä (Palauta).

Poistuaksesi sovelluksesta paina vasenta Valintanäppäintä (näytön mukaan joko Asetukset tai Valinnat) ja valitse avautuvasta valikosta Poistu. Jos olet paraikaa lukemassa kirjaa nykyinen sijaintisi tallennetaan automaattisesti seuraavaa tämän kirjan avauskertaa varten.

Liikkuminen kirjanlukunäytössä

Kirjanlukunäytössä on kaksi liikkumistilaa: normaali- ja lumekohdistintila. Normaalitila on aktiivinen luettaessa kirjaa (ääni- tai tekstisisältöä) nk. jatkuvalla luvulla. Kun toisto (jatkuva luku) keskeytetään, siirrytään lumekohdistintilaan, jossa kirjan mahdollista tekstisisältöä voi selata ruudunlukijalla.

Normaalitilassa ovat käytettävissä seuraavat näppäinkomennot:

·       Enter                       toisto/tauko

·       ylänuoli                   lisää äänenvoimakkuutta

·       alanuoli                   vähennä äänenvoimakkuutta

·       nuoli vasemmalle    kelaa taaksepäin (kasetti- tai digitaalitila)

·       nuoli oikealle          kelaa eteenpäin (kasetti- tai digitaalitila)

·       1                              vähennä siirtymistasoa

·       3                              lisää siirtymistasoa

·       4                              siirry taaksepäin siirtymistason mukaan

·       6                              siirry eteenpäin siirtymistason mukaan

·       5                              näyttää kirjan alusta kuluneen ajan (jos käytettävissä)

·       7                              vähennä toistonopeutta

·       9                              lisää toistonopeutta

·       2                              vieritä tekstiä ylöspäin nykyisellä sivulla

·       8                              vieritä tekstiä alaspäin nykyisellä sivulla

·       *                              aloita/lopeta äänimerkinnän tallentaminen nykyiseen kohtaan

Lumekohdistintilassa ovat käytettävissä seuraavat pikanäppäimet:

·       Enter                       toisto/tauko

·       ylänuoi                    edellinen rivi

·       alanuoli                   seuraava rivi

·       nuoli vasemmalle    edellinen merkki

·       nuoli oikealle          seuraava merkki

·       1                              edellinen sana

·       3                              seuraava sana

·       4                              edellinen virke

·       6                              seuraava virke

·       5                              toista viimeksi puhuttu

·       7                              edellinen kappale

·       9                              seuraava kappale

·       2                              sivun alkuun

·       8                              vieritä tekstiä alaspäin nykyisellä sivulla

·       *                              aloita/lopeta äänimerkinnän tallentaminen nykyiseen kohtaan

Enterin painaminen lumekohdistintilassa yrittää siirtää kuuntelukohdan nykyiseen lumekohdistimen sijaintiin ja aloittaa toiston siitä.

Huomaa, että jotkin yllä luetelluista komennoista (esim. äänenvoimakkuuden ja toistonopeuden muuttaminen) saattavat toimia vain kirjoissa, joissa on äänisisältöä. Pelkkää tekstiä sisältävät kirjat toistetaan puhesyntetisaattorilla, ja silloin puhearvoja säädetään Mobile Speakin komennoilla.

MP3 DAISYksi

Mobile DAISY Playerilla voit muuntaa MP3-tiedostoja sisältävän kansion DAISY-kirjaksi. Muunnoksen jälkeen voit käyttää kaikkia normaaleja liikkumiskomentoja ja niin ikään esimerkiksi muuttaa toistonopeutta sekä hyödyntää automaattisesti tuotettuja siirtymispisteitä. Muuntaaksesi MP3-tiedostot DAISY-kirjaksi valitse kirjaluettelonäytössä Asetukset ja sitten MP3 DAISYksi. Valitse tämän jälkeen kansio, jolle muunnos tehdään, valitsemalla tallennusasema, sieltä kansio ja kansiosta jokin MP3-tiedosto. Suosittelemme kansion kopioimista books-kansioon ennen muuntamista, että DAISY-kirja olisi heti muunnoksen jälkeen käytettävissä ja se voitaisiin avata automaattisesti. Jotta uusi kirja näkyisi kirjaluettelossa, valitse kirjaluettelonäytössä asetukset -> Päivitä.

Muunnos tehdään MP3-tiedostoille aakkosjärjestyksessä. Jos toistojärjestyksellä on merkitystä, suosittelemme, että tiedostonimet ovat muotoa audio001.mp3, audio002.mp3 jne.

Asetukset-valikossa on myös uusi alkio, MP3-aikaväli, jolla säädät, kuinka usein siirtymispisteitä lisätään DAISY-kirjaa luotaessa. Arvolla nolla jokainen MP3-tiedosto on oma sisältölohkonsa. Voit myös käyttää 15 sekunnin monikertoja (viiteen minuuttiin saakka) lisätäksesi kuhunkin MP3-tiedostoon siirtymispisteitä tietyin väliajoin.

Booksharen kirjojen purkaminen

Mobile DAISY Player osaa purkaa Booksharen ZIP- tai BKS2-muodossa olevat kirjat automaattisesti, joten niitä ei tarvitse purkaa ensin tietokoneella. Asentaaksesi Booksharen kirjan kopioi se tavalliseen tapaan books-kansioon. Avatessasi kirjan sinulta kysytään Bookshare-salasanasi. Voit myös valita, poistetaanko alkuperäinen Booksharen kirjatiedosto purkamisen jälkeen. Onnistuneesti purettu kirja avautuu automaattisesti.

Äänimerkintöjen tallentaminen

Mobile DAISY Playerissa voit käyttää omia äänimerkintöjä kirjanmerkkeinä. Äänimerkinnät näytetään kirjanmerkkiluettelossa, ja ne toistetaan automaattisesti, kun kirja on normaalissa toistotilassa.

Tallentaaksesi äänimerkinnän tiettyyn kirjan kohtaan paina * (tähti). Kuulet lyhyen nousevan äänimerkin, joka kertoo, että äänitys on käynnissä. Paina * (tähti) uudelleen lopettaaksesi äänityksen ja kuulet vahvistukseksi lyhyen laskevan äänimerkin. Äänimerkintä tallennetaan automaattisesti nykyisen kirjan kirjanmerkkiluetteloon, ja sen nimeksi tulee joko kirjan alusta kulunut aika tai kyseisessä kohdassa oleva teksti sen mukaan, kumpi on käytettävissä.

Puutteet ja tiedetyt ongelmat

Jos MP3-tiedostoja on paljon, ja/tai ne ovat suuria, MP3 DAISYksi -muunnos voi viedä huomattavan paljon aikaa. Jos puhelimen näytönsäästäjän viive on asetettu suhteellisen lyhyeksi, on mahdollista, että Mobile DAISY Playerin toiminta häiriintyy. Tähän on luvassa parannusta tulevissa versioissa, mutta tällä hetkellä suosittelemme asettamaan näytönsäästäjän viiveen suurimpaan mahdolliseen arvoonsa.

Jos MP3 DAISYksi -muunnos jostain syystä keskeytyy, muunnoksessa syntyneet tiedostot on poistettava käsin epätäydellisen DAISY-kirjan lukemisesta aiheutuvien virheiden estämiseksi.

Suurten kirjojen ensimmäinen avautuminen saattaa kestää jonkin aikaa. Mobile DAISY Playerin välimuistiominaisuuden ansiosta seuraavat avaukset ovat kuitenkin paljon nopeampia.

Joissain, erityisesti jatkuvaa taustamusiikkia tms. ääntä sisältävissä äänikirjoissa, kirjan kohdasta toiseen siirtymisestä voi seurata pieni tauko. Ongelman pienentämiseksi tai poistamiseksi kokonaan kytke Asetuksista Vain ääni -asetus päälle.

Päivitettäessä joistain aiemmista versioista joidenkin asetusten (esim. tekstin koko ja väri) arvot eivät välttämättä siirry oikein uuden version asetuksiin. Muuta asetusten arvot tarvittaessa oikeiksi Asetukset-välilehdeltä.

Mobile DAISY Player tukee Varmuuskopiointia ja Palauttamista, mutta sen asentamien OpenC-kirjastojen nykyversiot eivät. Tämän vuoksi OpenC-kirjastot eivät välttämättä asennu oikein joihinkin puhelimiin Palautusta käytettäessä eikä Mobile DAISY Player toimi oikein. Ongelman korjaamiseksi Mobile DAISY Player on asennettava uudelleen.

Kysymykset/tuki

Saadaksesi lisätietoja tai raportoidaksesi Mobile DAISY Playerin ongelmista ota meihin yhteyttä osoitteella info@codefactory.es
tai vieraile verkkosivuillamme www.codefactory.es

© Code Factory 2004 - 2010. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttäessään tätä ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy kaikkien Code Factoryn tuotteiden yleiset sopimusehdot, jotka ovat Mobile Speakin käyttöohjeessa luvussa Käyttöoikeussopimus.